تبلیغات
آموزش دروس دبیرستان - عدد آووگادرو
چهارشنبه 12 آبان 1389

عدد آووگادرو

   نوشته شده توسط: امیر آهنگری    نوع مطلب :فیزیک 2 ،شیمی 1 ،شیمی 2 ،

عدد آووگادروعدد آووگادرو یا ثابت آووگادرو، نامیده شده به اسم شیمیدان ایتالیایی، آمادئو آووگادرو، بر طبق تعریف به تعداد اتمهای ۱۲ گرم کربن، با ایزوتوپ 12C گفته می‌شود و برابر است با:
N_A=N_L=6,022 1415 (10) \cdot 10^{23}\ 
\mathrm{mol}^{-1}

این مقدار مساوی است با تعداد، اتمها یا مولکول ها در یک مقدار ماده که یک مول از آن ماده را تشکیل می‌دهند...

عدد آووگادرو

عدد آووگادرو یا ثابت آووگادرو، نامیده شده به اسم شیمیدان ایتالیایی، آمادئو آووگادرو، بر طبق تعریف به تعداد اتمهای ۱۲ گرم کربن، با ایزوتوپ 12C گفته می‌شود و برابر است با:
N_A=N_L=6,022 1415 (10) 
\cdot 10^{23}\ 
\mathrm{mol}^{-1}

این مقدار مساوی است با تعداد، اتمها یا مولکول ها در یک مقدار ماده که یک مول از آن ماده را تشکیل می‌دهند.

اندازه‌گیری

عددآووگادرو را از رابطه زیر می‌توان به دست آورد:

N_A = \frac{n_\circ R T}{p}
  \,

که در آن n0 تعداد ذرات در واحد حجم یک گاز ایده آل است:

n_\circ = \frac{p}{k_B T} 
\,
  • p فشار
  • T دما
  • و kb ثابت بولتزمن

و برابر است با: ‎ (۲٫۶۸۶ ۷۷۷۴ ± ۰٫۰۰۰ ۰۰۴۷) × ۱۰۲۵ m−۳ ‏ در ۲۷۳٫۱۵ کلوین و ۱۰۱٫۳۲۵ کیلو پاسکال است.

مثال

اگر به تعداد عدد آووگادرو سکه ۵۰ ریالی را روی همدیگر قرار دهیم، طول آن به انتهای کهکشان راه شیری خواهد رسید!

استفاده

در اکثر محاسبات و آزمایشات شیمی یا فیزیک برای آسانی کار از مقدار بسیار زیادی از ماده نمونه (به تعداد عدد آووگادرو) استفاده می‌شود. این کار به این دلیل است که مواد مورد آزمایش قابل لمس و درک باشد


برچسب ها: بیشتر بدانید ،